Strona główna

Witam na stronie!

Jeśli tu trafiłeś, to szukasz możliwości ułatwienia sobie pracy jako kupiec/zaopatrzeniowiec.

Przedstawię tu jak ułatwić, zautomatyzować i zoptymalizować proces zakupowy w twojej firmie.

Opieram się za systemie SAP na którym pracuję, ale większość porad można wdrożyć przy użyciu innych systemów ERP, lub dedykowanych wyłącznie do zakupów.

Sekcja strony głównej

To jest przykład sekcji strony głównej. Sekcja ta może być na dowolnej stronie oprócz strony głównej, włączając to stronę prezentującą ostatnie wpisy.

O mnie

Z zawodu jestem kupcem.

Kilka lat pracowałem w FMCG w kilku kategoriach produktów.

Miałem kilka lat przerwy, gdy zajmowałem się negocjacjami twardymi w firmie z branży FMCG.

Obecnie pracuję w zakładzie przemysłowo-handlowym w zespole kilku kupców.

Na tej stronie chciałbym pokazać jak zoptymalizować proces zakupowy właśnie w zakładzie przemysłowo-handlowym.

Pracuj mądrze, a nie ciężko i pamiętaj, to tylko praca.

Kontakt

Strona z podstawowymi informacjami kontaktowymi, takimi jak adres, numer telefonu. Można także spróbować wtyczki, za pomocą której dodamy formularz kontaktowy.